Category Archives: Tashxislash

Чайлд – Пью ( Chayld-Pyu , Child-Pugh ) shkalasi bo’yicha jigar sirrozida o’lim ko’rsatkichini baholash

Jigar sirrozi bilan og’rigan bemorlarda aniqroq prognoz qilish uchun MELD yoki MELD-Na shkalasidan foydalanish tavsiya etiladi.

Билирубин (общий), мкмоль/л


Альбумин, г/л


МНО [XNN]


Асцит


Энцефалопатия5 ball
A sinf
Hayot davomiyligi: 15-20 yil
Qorin bo`shlig`idagi operatsiyalarda operatsiyadan keyingi o`lim: 10%

Ushbu hisoblagich haqida

Chayld-Pyu shkalasi bo’yicha jigar sirrozida o’lim prognozi (Child-Pugh)

Formula

Baholash quyidagi parametrlar bo’yicha amalga oshiriladi:

Ko’rsatkich 1 BALL 2 BALL 3 BALL
Umumiy bilirubin, mkmol/l <34.2 34.2-51.3 >51.3
Qon zardobidagi albumin, g/l >35 28-35 <28
МНО ( XNN ) <1.7 1.7-2.2 >2.2
Асцит ( Assit ) Yo’q Yengil O’rta yoki og’ir
Ensefalopatiya bosqichi 0 1-2 3-4

Ensefalopatiya bosqichlari ( FDA bo’yicha)

 • 0 daraja: aniq ong; shaxsga, vaqtga, makonga yo’naltirilganlik; normal nevrologik holat; normal ensefalogramma
 • 1-darajali: bezovtalanish, uyqu buzilishi, asabiylashish, titroq, yozishning buzilishi
 • 2-darajali: uyquchanlik, vaqtni anglay olmaslik, asteriksis, ataksiya, sekin uch fazali to’lqinlar
 • 3-darajali: somnolensiya yoki stupor, joyga nisbatan disorientatsiya, giperrefleksiya, tortishish, sekinroq EEG to’lqinlari
 • 4-daraja: koma, EEG delta faolligi

Izoh

 • <7 ball: A sinf. Hayot davomiyligi : 15-20 yil. Qorin bo’shlig’idagi operatsiyalarda operatsiyadan keyingi o’lim: 10%.
 • ≥7 – <10 ball: B sinf. Yaqqol funktsional buzilish. Qorin bo’shlig’i operatsiyalarida operatsiyadan keyingi o’lim: 30%.
 • ≥10 ball: C sinf. Hayot davomiyligi : 1-3 yil. Qorin bo’shlig’i operatsiyalarida operatsiyadan keyingi o’lim: 82%.

Qo’shimcha ma’lumot

Kutilmaganda yuqori yoki past ball olgan bemorlar uchun natijalarni MELD ballari bilan solishtirishni o’ylab ko’ring.

 

Koma Glazgo bo’yicha shkalasi

ILTIMOS, TANLANG:

4 yoshdan kattalar yoki bolalar

Bemor ko'zini ochishi:

Nutq reaksiyasi

Harakat reaksiyasi


Ushbu hisoblagich haqida

*Hisoblagich komada ong buzilishini Glazgo shkalasi bo’yicha baholaydi

Formula

Hisoblagich quyidagi asosiy ko’rsatkichlarga asosan hisoblaydi:

Bemor ko’zini ochishi
Ixtiyoriy — 4 ball
Ko’zini tovushga ochishi — 3 ball
Ko’zini og’riqqa ochishi — ball
Ko’zini ochmaslik — 1 ball
Nutq reaksiyasi
Bemor savollarga tez, maqsadli va to’g’ri javob berishi — 5 ball
Maqsadga yo’naltirilmagan, aralash so’zlar — 4 ball
Savolga mos kelmaydigan, tushinarsiz so’zlar — 3 ball
Maqsadga yo’naltirilmagan, noaniq tovushlar — 2 ball
Nutq yo’q — 1 балл
Harakat reaksiyasi
Buyirilgan harakatlarni bajaradi — 6 ball
O’g’riqli ta’sirga javoban maqsadli harakat (qaytarish) — 5 ball
Og’riqli ta’sirga javoban qo’l-oyoqni olib qochish — 4 ball
Og’riqli ta’sirga javoban patalogik bukishlar — 3 ball
Og’riqli ta’sirga javoban patalogik bo’g’im yozilishlar — 2 ball
Harakat aniqlanmadi — 1 ball

Har bir mezon uchun ballar (ko’z ochish, javob berish, harakat reaksiyasi) umumlashtiriladi.

Maksimal ball – 15, eng kam ball 3 ga teng.

4 – yoshdan kichik bolalar uchun quyidagi mezonlar boyicha o’zgartirilgan o’lchov qo’llaniladi:

Ko’zini ochishi
Ixtiyoriy — 4 ball
Ko’zini tovushga ochishi — 3 ball
Ko’zini og’riqqa ochishi — ball
Ko’zini ochmaslik — 1 ball
Nutq reaksiyasi
Bola tabassum qiladi, tovushga qaraydi, faol — 5 ball
Bolani tinchlantirish mumkin, ammo faollik to’liq emas — 4 ball
Bola qisqa vaqtga tinchlanyapti, qotib qolyapti — 3 ball
Bola yig’lashdan to’xtamaydi, bezovta — 2 ball
Bolada yig’i va faollik aniqlanmadi — 1 ball
Harakat reaksiyasi
Buyirilgan harakatlarni bajaradi — 6 ball
O’g’riqli ta’sirga javoban maqsadli harakat (qaytarish) — 5 ball
Og’riqli ta’sirga javoban qo’l-oyoqni olib qochish — 4 ball
Og’riqli ta’sirga javoban patalogik bukishlar — 3 ball
Og’riqli ta’sirga javoban patalogik bo’g’im yozilishlar — 2 ball
Harakat aniqlanmadi — 1 ball

Continue reading Koma Glazgo bo’yicha shkalasi

Tana vazni indeksi – hisoblash uchun online kalkulyator, natijalar mazmuni

Tana massasi indeksi — insonning bo’yi va vazni mosligi darajasini baholashga imkon beruvchi kattalik bo’lib, u vazn yetishmasligi, me’yordaligi yoki ortqichaligini aniqlashda ishlatiladi. Davolash uchun ko’rsatmalarda muhim o’rin tutadi.

Tana massasi indeksi ko’rsatkichi belgiyalik sotsiolog va statistik Adolf Ketle tomonidan ishlab chiqilgan. U kg/m2 da hisoblanadi.

TANA MASSASI INDEKSINI HISOBLASH KALKUYATORI

Vazningiz(kg):
Bo`yingiz(sm):

Sizning TMI:
Sizda:

JSST tavsiyalariga ko’ra, TMI ko’rsatkichlarining quyidagi interpretatsiyalari ishlab chiqilgan.

Tana massasi indeksi Kishi vazni va uzunligi o’rtasidagi nisbat
16 va undan kam Tana vazningning sezilarli tanqisligi
16—18,5 Tana vaznining yetishmasligi
18,5—24,99 Me’yor
25—30 Tana vaznining ortiqchaligi
30—35 Birinchi darajali semizlik
35—40 Ikkinchi darajali semizlik
40 va undan yuqori Uchinchi darajali semizlik

TMI KO’RSATKICHI KAMCHILIKLARI

JSST tavsiya etgan TMI ko’rsatkichi interpretatsiyasi kishining jinsi va yoshini hisobga olmaydi. Ko’pchilik mamlakatlar statistikasi erkaklarda TMI ayollarnikiga nisbatan biroz ko’proq bo’lishi aniqlangan. Bundan tashqari, TMI o’rta yoshlilarda qariyalar va yoshlarnikiga nisbatan ham yuqoriroq.

MELD (2016) shkalasi bo’yicha jigar sirrozi bilan og’rigan bemorlarning ahvoli og’irligini baholash

Ma'lumotlarni kiriting

So'ngi 7 kun ichida 2 martadan
kam bo'lmagan dializ _

Kreatinin, mkmol/l
Biliribin, mkmol/l
XNN [МНО]
(Xalqaro Normallashtirilgan Nisbat)
Natriy, mmol/l
Glyukoza miqdori 6.67 mmol/l dan yuqori bo'lganda giperglikemiya darajasiga qarab natriy miqdorini moslashtirish kerak.

Ushbu hisoblagich haqida

MELD shkalasi bo’yicha jigar sirrozi bilan og’rigan bemorlarning ahvoli og’irligini baholash

Formula

Baholash quyidagi parametrlarga muvofiq amalga oshiriladi:

MELD shkalasi (asl) MELD (i) = (0.957 * ln (plazmadagi kreatinin, mg / dl * 88.41) + 0.378 * ln (plazmadagi bilirubin, mg / dl * 117.1042) + 1.120 * ln (XNN) + 0.643) * 10 (agar oxirgi 7 kun ichida gemodializ kamida ikki marta o’tkazilsa, kreatinin 4,0 mg / dl)

Natriy uchun MELD shkalasi (2016) = MELD (asl) + 1.32 * (137-natriy) – [0.033 * MELD (asl) * (137-plazmadagi natriy)]

1 – kreatininning konversiya koeffitsienti mg / dL dan mmol / L gacha

2 – bilirubinning konversiya koeffitsienti mg / dL dan mmol / L gacha

1 mg / dL dan kam qiymatlar (<88.4 mkmol / L kreatinin va <17.104 mkmol / L bilirubin) 1 jarohati bilan olinadi.

So’nggi 7 kun ichida kamida ikkita gemodializ seansini o’tkazishda kreatinin darajasi 4 mg / dL (353,6 mkmol / L) ga teng olinadi.

 

Natija

MELD shkalasi bo’yicha ballar soni va 3 oy ichida o’lim:

40 va undan ortiq – o’lim darajasi 71,3%
30-39 – 52,6% o’lim
20-29 – 19,6% o’lim
10-19 – 6,0% o’lim
<9 – 1,9% o’lim

Qo’shimcha ma’lumot

2016 yil yanvar oyida MELD shkalasi o’zgartirildi. Hozirgi vaqtda u qon zardobidagi natriy miqdorini ham o’z ichiga oladi. OPTN tadqiqotiga qarang.

O’tkir appenditsit ehtimolini baholash – Alvarado shkalasi

Quyidagi qaysi belgilar kuzatilyapti
Ushbu hisoblagich haqida

** O’tkir appenditsitning klinik ehtimolligini baholash uchun Alvarado shkalasi

Formula

Baholash quyidagi parametrlarga muvofiq amalga oshiriladi:

Ko’rsatkich Ball
Og’riqni o’ng qovurg’a osti sohaga ko’chishi (Koxer simptomi) 1
Ko’ngil aynish yoki qayt qilish 1
Ishtaha yo’qolishi 1
O’ng qovurg’a osti sohada og’riq 2
Shyotkin – Blyumber simptomi 1
Tana harorati > 37.3oC dan oshishi 1
Leykotsitoz >10*109/L 2
Leykotsitar formulaning chapga siljishi (neytrofillar > 75%) 1
Hammasi 10

Ballar qo’shiladi va ularning miqdori asosida o’tkir appenditsitning klinik xavfi belgilanadi.

Tavsif

Ballar yig’indisi Klinik ehtimollik
<5 O’tkir appenditsit ehtimoldan yiroq
5 – 6 O’tkir appenditsit mumkin va bemorni nazorat qilish kerak
7 – 8 O’tkir appenditsit ehtimoli bor
9 – 10 O’tkir appenditsit mavjud. Zudlik bilan jarrohlik davolash zarur

Apgar shkalasi – Yangi tug’ilgan chaqaloq holatini baholash

Quyidagilardan belgilang

Chaqaloq terisi ranglanishi
Yurak qisqarishlar soni (1 daqiqada)
Reflektor qo`zg`aluvchanlik (burun kateteriga reaksiyasi)
Mushaklar tonusi
Nafasi

Ushbu kalkulyator haqida

* Yangi tug’ilgan chaqaloq holatini Apgar shkalasi bo’yicha baholash

Formula

O’lchov beshta mezonning umumlashtirilgan tahlilini o’z ichiga oladi, ularning har biri 0 (nol)dan 2 (ikki) gacha butun sonlarda baholanadi. Natija 0 dan 10 gacha bo’lishi mumkin.

Ma’lumot

1952 jili amerikalik vrach-anesteziolog Virdjiniya Apgar anesteziologlar kongressida yangi tug’ilgan chaqaloqlar hayotining birinchi daqiqalaridagi holatini baholash uchun ishlatiladigan tizimni rasman taklif qildi. Bu tizim aslida hamshiralar uchun ishlab chiqilgan bo’lib, qaysi chaqaloqqa ko’proq e’tibor qaratish lozimligini tezlik bilan aniqlash uchun kerak edi.

Apgar shkalasi bo’yicha ballarni hisoblash.
Yangi tug’ilgan chaqaloq ko’rikdan o’tkazilib bir qator belgilar bo’yicha 0, 1 yoki 2 ball bilan baholanadi. Eng yuqori baho 10 ball hisoblanadi. Ballarni hisoblash ikki marotaba: chaqaloq tug’ilishi bilan 1-daqiqada va 5-daqiqada o’tkaziladi. SHu sababli Apgar bo’yicha baholashda doimo ikkita son (masalan 7/6) ball ko’rsatiladi. Hayotining birinchi daqiqalarida kamdan-kam bolalar 10 bal oladi.

7-10 ballarni olgan bolalar holati yahshi va a’lo hisoblanib, ularga mahsus parvarish talab etilmaydi. 4-6 ballarni olgan chaqaloqlarni holati qoniqarli sanalib, ularga ayrim reanimatsion choralar ko’rsatiladi. 4 balldan past baholangan chaqaloqlarga esa zudlik bilan jonlantirish tadbirlari o’tkazilishi talab etiladi.

Qo’shimcha ma’lumot

Apgarning 1 daqiqadagi ko’rsatkichi kindik qonining pH qiymati bilan o’zaro bog’liq, bu ko’rsatkich tug’ruq ichi asfiksiyasini ko’rsatadi. 5-daqiqada Apgar shkalasi yakuniy nevrologik natijalar bilan o’zaro bog’liq.

Bemorning kunlik oqsilga bo’lgan ehtiyojini siydikda azot (karbamid) chiqarish darajasi bo’yicha hisoblash

Siydikda mochevina, mmol/l
Sutkalik diurez, ml

Ushbu hisoblagich haqida

Bemorning kunlik oqsilga bo’lgan ehtiyojini siydikda azot (karbamid) chiqarish darajasi bo’yicha hisoblash uchun kalkulyator.

Formula

Kundalik oqsil ehtiyoji (g / kun) = [siydikdagi karbamid (mmol / l) x kuniga siydik miqdori (l) x 0,033 + 4 g ekstrarenal yo’qotish + 3 g anabolik jarayonlar uchun] x 6,25.

Proteinlar o’rtacha 15% azotni o’z ichiga oladi va 25 g skelet mushaklaridan 1 g oqsil bo’ladi. Demak, azot (g) = oqsil (g): 6.25.

Qo’shimcha ma’lumot

Kundalik siydikdagi karbamid(mochevina) azotiga qarab kunlik oqsil ehtiyojini aniqlash eng to’g’ri usul hisoblanadi.

Ushbu usuldan foydalanish o’tkir yoki surunkali buyrak etishmovchiligida, diurezni kuniga 5 l dan oshganda, jigar sirrozida cheklangan.

Yiringli oqindi, keng yara yuzasi va kuyishlar bilan og’rigan bemorlarda buyrakdan tashqari yo’qotishlar sezilarli darajada oshishi mumkin. Siydikda azotning chiqarilishi bilan oqsilga bo’lgan ehtiyojni aniqlashning iloji bo’lmasa, kuniga oqsillarning tavsiya etilgan dozasi 1,5-2 g / kg ni tashkil qiladi.

Aminokislotalarning eritmalarini 100 mg / kg / soat dan ko’p bo’lmagan miqdorda yuborish tavsiya etiladi.

Siydik bilan karbamidning chiqarilishi (o’rtacha protein miqdori bo’lgan parhez bilan) kattalarda odatda kuniga 333,0 – 587,7 mmol (20 – 35 g / kun) ni tashkil qiladi. Bolalarda siydikda siydikchilning sutkalik ajralishi kamroq bo’ladi va yoshga qarab ortadi: 1-hafta – kuniga 2,5 – 3,3 mmol, 1 oy – 10,0 – 17,0 mmol / kun, 6 – 12 oy – 33 – 67 mmol / kun, 1 – 2 yil – 67 – 133 mmol / kun, 4 – 8 yil – 133 – 200 mmol / kun, 8 – 15 yil – 200 – 300 mmol / kun.

Koptokchalar (buyrak) filtratsiya tezligini hisoblash – MDRD va Schwartz formulasiga asosan

Ma'lumotlarni to'ldiring

Yosh
Bo'y, sm
Qon zardobidagi kreatinin,
mkmol/l

Ushbu hisoblagich haqida

Koptokchalar filtratsiyasi tezligini hisoblash uchun to’ldirilgan 4-х o’zgaruvchan formula MDRD (Modification of diet in renal disease).

19 yoshgacha bo’lgan bolalar va o’spirinlar uchun Shvarts formulasidan foydalaniladi.

Ushbu hisoblagich buyrakning o’tkir shikastlanishi uchun ishlatilmasligi kerak.

Shuni ham yodda tutishingiz kerakki, yaqinda o’tkazilgan tadqiqotlarga ko’ra, MDRD formulasi yordamida olingan ma’lumotlar haqiqiylardan ± 29% gacha farq qilishi mumkin.

NKDEP 60 ml / min / 1,73 m2 dan katta yoki unga teng bo’lgan KFT uchun aniq raqamni ishlatmaslikni tavsiya qiladi.

MDRD formulasi 70 yoshdan oshgan shaxslarda sinovdan o’tkazilmagan, shuning uchun uni ushbu yoshdagi shaxslarda qo’llash natijalari aniq bo’lmasligi mumkin.

Formula

Hisoblash quyidagi formulaga asoslanadi:

18 yoshdan katta bo’lganlar uchun MDRD tadqiqotining formulasi qo’llaniladi:

KFT (ml/daqiqa/1.73 m2) = 175 x (Scr*IDMS/88.4)-1.154 x (Yosh)-0.203 x (0.742 ayollar uchun) x (1.212 afroamerikaliklar uchun) (SI birlik uchun).

Formulada bemorning og’irligi talab qilinmaydi, chunki natija 1,73 m2 ga bo’linadi, bu o’rtacha kattalarning tanasining umumiy yuzasi.

18 yosh va undan kichiklar uchun Schwartz GJ (2009) formulasidan foydalaniladi:

KFT (ml/daqiqa/1.73 m2) = (36.2 × Bo’y, sm) / Scr

Qisqartmalar:

KFT – koptokchalar filtratsiyasi tezligini;

Scr – qon zardobidagi kreatinin, mkmol/l

IDMS – 1, agar sizning laboratoriyangiz zardob kreatininini aniqlash usuli sifatida suultuvchi izotopli mass-spektrometriyadan foydalanmasa, 0,95 bo’lsa.

MA’LUMOT

Glomerulyar filtratsiya darajasi 60 ml / min dan kam bo’lganligi nefronlarning 50% dan ortig’i vafot etganligi sababli surunkali buyrak kasalligining boshlanishi hisoblanadi.

Surunkali buyrak kasalligi klassifikatsiyasi
B Ma’lumot KFT, ml/daqiqa Tavsiyalar
0 Xavf omillarining mavjudligi
(АG, QD, SYuYe va boshqalar.)
≥ 90 Buyraklar patologiyasini rivojlanish xavfini kamaytirish, kuzatish
I Norma yoki ko’paygan KFT bilan buyrak shikastlanishi ≥ 90 Asosiy kasallikni davolash, rivojlanish tezligini pasaytirish va qon-tomir asoratlari xavfni kamaytirish
II KFTning o’rtacha pasayishi bilan buyrak shikastlanishi 60-89 Rivojlanish tezligini taxmin qilish
III KFT O’rtacha pasayish bosqichi (а, b) 30-59 Asoratlarni aniqlash va davolash
IV KFT Yaqqol pasayish bosqichi 15-29 Buyrakni almashtirish terapiyasiga tayyorgarlik, RRT usulini tanlash
V Buyrak yetishmovchiligi < 15 Buyrakni almashtirish terapiyasi
 NHANES III bo’yicha KFT mosliklar
Yosh KFT, ml/daqiqa/1.73 m2
20-29 116
30-39 107
40-49 99
50-59 93
60-69 85
70+ 75

Qo’shimcha ma’lumot

KFTni hisoblash uchun hisoblash usullaridan foydalanish maqbul bo’lmagan holatlar (siz ushbu kalkulyatordan foydalana olmaysiz):

 • bemorning tana kattaligi va mushak massasi o’rtacha ko’rsatkichlardan keskin farq qiladi (bodibildingchilar, oyoq-qo’llari amputatsiyalangan bemorlar);
 •  o’ta ozg’inlik va semirish (TMI <15 va> 40 kg / m2);
 • homiladorlik;
 • skelet mushaklari kasalliklari (myodistrofiya);
 • oyoq-qo’llarining falaji / pareziyasi;
 • vegetarian parhez;
 • buyrak funktsiyasining tez pasayishi (o’tkir yoki tez o’sib boruvchi nefritik sindrom);
 • nefrotoksik dorilarni dozalash masalasini hal qilish uchun laboratoriya tadqiqotlari;
 • buyrakni almashtirish terapiyasini boshlash to’g’risida qaror qabul qilish;
 • buyrak transplantatsiyasidan keyingi holat.

Kreatinin klirensini hisoblash – Cockcroft DW, Gault MH usuli yordamida

Ma'lumotlarni to'ldiringYoshi
Vazni, kg
Kreatinin,
mkmol/l

 Ushbu hisoblagich haqida

Ushbu kalkulyator Cockcroft DW, Gault MH usuli yordamida kretinin klirensini taxmin qilish imkonini beradi.

Formula

Cockcroft-Gault formulasi bo’yicha kreatinin klirensi = (140 yosh) * (kilogrammdagi vazn) * (agar ayol bo’lsa 0,85) / (72 * kreatinin mg / dl)

Qo’shma Shtatlarda kreatinin odatda mg / dl, Kanada va Yevropada esa mkmol / l bilan o’lchanadi. 1 mg / dl kreatinin 88,4 mkmol / l ga teng.

Shu sababli formulada tuzatish koeffitsientidan foydalaniladi: kreatinin darajasi 0,0884 ga bo’linadi va 1000 ga ko’paytiriladi.

Tavsif

Kreatinin klirensining mos ko’rsatkichlari qiymati ml / min
Yosh Erkaklar Ayollar
1 yoshdan kichik 65-100 65-100
1-30 yosh 88-146 81-134
30-40 yosh 82-140 75-128
40-50 yosh 61-120 58-110
50-60 yosh 82-140 75-128
60-70 yosh 82-140 75-128
70 yoshdan katta 55-113 52-105

Qo’shimcha ma’lumot

Yuqoridagi formulalar kreatinin klirensini baholashga imkon beradi, bundan tashqari ushbu holatlar bundan mustasno:

 • Plazmadagi kreatinin darajasida tez o’zgarishi mavjud bo’lsa (ko’tarilish ham, tushish ham).
 • Bemor sezilarli darajada ozib ketgan bo’lsa.

Bunday vaziyatlarda quyidagi taxminlarni keltirish kerak:

 • Plazmadagi kreatinin darajasining tez ko’tarilishi (ya’ni kuniga 44,2-61,88 mkmol / l dan yuqori) bo’lgan taqdirda, kreatinin klirensi 10 ml / min dan oshmasligini taxmin qilish yaxshiroqdir.
 • Ozib ketgan bemorlarda haqiqiy klirens taxmin qilinganidan kamroq bo’ladi deb hisoblash mumkin, ammo uning aniq qiymatini aniqlash mumkin emas.

Hisoblash formulasidan foydalangan holda shuni esda tutish kerakki, kreatinin klirensining olingan qiymati taxminiy va yuqoriga va pastga qarab haqiqiydan farq qilishi mumkin, shuning uchun olingan baho faqat tekshiruv davomida aniqlangan boshqa omillar bilan birgalikda hisobga olinishi kerak. bemorning. Dori terapiyasi va dozalari bo’yicha qarorlar klinik ko’rinishni baholashga asoslangan bo’lishi kerak.

Kreatinin klirensini baholashda alohida e’tibor berish kerak:

 1. Qariyalar (90 yoshdan katta)
 2. Kam vaznli bemorlar (idealdan kam)
 3. Jigar transplantatsiyasidan keyingi bemorlar

Eslatma: Semirib ketgan bemorlarda (va ehtimol, astsitli bemorlarda) klirensni hisoblash uchun haqiqiy tana vaznidan foydalanish kreatinin klirensi baholarini ularning haqiqiy qiymatlaridan ancha yuqori bo’lishiga olib kelishi mumkin.

Ba’zi mutaxassislar bunday holatlarda «tuzatilgan tana vazni» kabi ko’rsatkichdan foydalanishni afzal ko’rishadi (masalan, quyidagi formula bo’yicha hisoblash mumkin: ideal tana og’irligi + 0,4 * [o’rtacha vazn – ideal tana vazni]).

Bu, ayniqsa, antibiotik dozalarini hisoblash uchun kreatinin klirensi zarur bo’lgan hollarda to’g’ri keladi.

Eksikoz – suvsizlanish darajasini baholash

Qaysi belgilar kuzatilyapti ?

QAYT QILISH

SUYUQ NAJAS

GEMODINAMIKA (AB va PULS)

DIUREZ

MUSHAKLAR QALTIRASHI
 

Ushbu hisoblagich haqida

Eksikoz (suvsizlanish, дегидратация) darajasini baholaydi.

Formula

Baholash quyidagi ko’rsatkichlarga asosan amalga oshiriladi:

Suvsizlanish darajasi Tana vaznining % qismini yo’qotilishi Belgilar (simptomlar)
1 daraja 1-3% Qayt qilish 5 martagacha,
Suyuq stul 10 martagacha
Arterial bosim normada,
Puls 100tagacha,
Diurez normada
2 daraja 4-6% Qayt qilish 5-10 marta,
Suyuq stul 10-20 marta,
Arterial bosim 80-100,
Puls 100-120 ,
Siyish kamayishi, chanqash,Qisqam muddatli mushaklar qaltirashi
3 daraja 7-9% Qayt qilish 10dan ko’p,
Suyuq stul 20dan ko’p,
Arterial bosim 80 yoki undan past,
Puls 120 dan ortiq,
Anuriya,
Yaqqol ifodalangan chanqash,
Mushaklar qaltirashi

 

Tahlil

Birinchi darajali alomatlar guruhidan har bir ijobiy alomat uchun 0 ball, ikkinchi darajali – 1 ball, uchinchi darajali – 2 ball beriladi.

Shunday qilib, 5 dan kam ball engil degidratatsiyaga, 5 dan 9 gacha bo’lgan ko’rsatkich o’rtacha suvsizlanishga, 9 yoki undan yuqori ball esa og’ir suvsizlanishga to’g’ri keladi.