Koma Glazgo bo’yicha shkalasi

ILTIMOS, TANLANG:

4 yoshdan kattalar yoki bolalar

Bemor ko'zini ochishi:

Nutq reaksiyasi

Harakat reaksiyasi


Ushbu hisoblagich haqida

*Hisoblagich komada ong buzilishini Glazgo shkalasi bo’yicha baholaydi

Formula

Hisoblagich quyidagi asosiy ko’rsatkichlarga asosan hisoblaydi:

Bemor ko’zini ochishi
Ixtiyoriy — 4 ball
Ko’zini tovushga ochishi — 3 ball
Ko’zini og’riqqa ochishi — ball
Ko’zini ochmaslik — 1 ball
Nutq reaksiyasi
Bemor savollarga tez, maqsadli va to’g’ri javob berishi — 5 ball
Maqsadga yo’naltirilmagan, aralash so’zlar — 4 ball
Savolga mos kelmaydigan, tushinarsiz so’zlar — 3 ball
Maqsadga yo’naltirilmagan, noaniq tovushlar — 2 ball
Nutq yo’q — 1 балл
Harakat reaksiyasi
Buyirilgan harakatlarni bajaradi — 6 ball
O’g’riqli ta’sirga javoban maqsadli harakat (qaytarish) — 5 ball
Og’riqli ta’sirga javoban qo’l-oyoqni olib qochish — 4 ball
Og’riqli ta’sirga javoban patalogik bukishlar — 3 ball
Og’riqli ta’sirga javoban patalogik bo’g’im yozilishlar — 2 ball
Harakat aniqlanmadi — 1 ball

Har bir mezon uchun ballar (ko’z ochish, javob berish, harakat reaksiyasi) umumlashtiriladi.

Maksimal ball – 15, eng kam ball 3 ga teng.

4 – yoshdan kichik bolalar uchun quyidagi mezonlar boyicha o’zgartirilgan o’lchov qo’llaniladi:

Ko’zini ochishi
Ixtiyoriy — 4 ball
Ko’zini tovushga ochishi — 3 ball
Ko’zini og’riqqa ochishi — ball
Ko’zini ochmaslik — 1 ball
Nutq reaksiyasi
Bola tabassum qiladi, tovushga qaraydi, faol — 5 ball
Bolani tinchlantirish mumkin, ammo faollik to’liq emas — 4 ball
Bola qisqa vaqtga tinchlanyapti, qotib qolyapti — 3 ball
Bola yig’lashdan to’xtamaydi, bezovta — 2 ball
Bolada yig’i va faollik aniqlanmadi — 1 ball
Harakat reaksiyasi
Buyirilgan harakatlarni bajaradi — 6 ball
O’g’riqli ta’sirga javoban maqsadli harakat (qaytarish) — 5 ball
Og’riqli ta’sirga javoban qo’l-oyoqni olib qochish — 4 ball
Og’riqli ta’sirga javoban patalogik bukishlar — 3 ball
Og’riqli ta’sirga javoban patalogik bo’g’im yozilishlar — 2 ball
Harakat aniqlanmadi — 1 ball

Tafsir

15 ball — Xushi aniq.

14-13 ball — o’rta darajada ong buzilishi.

12—11 ball — chuqur ong buzilishi.

10—8 ball — sopor.

7-6 ball — o’rta daraja koma.

5-4 ball — chuqur koma.

3 ball — terminal koma, miya o’limi

Qo’shimcha ma’lumot

Komaning Glazgo shkalasi va o’lim ko’rsatkichi o’rtsida bog’liqlik juda yuqoridir.  3 dan 8 gacha ballar orasida o’lim ko’rsatkichi 60%; 9 dan 12 gacha -2%; 15 ballda – 0% ni tashkil etadi .(Д. Р. Штульман, Н. Н. Яхно, 1995)

Yangi tug’ilgan chaqaloqlarda ongning buzilish darajasini baholash uchun Apgar shkalasi qo’llanilishi kerak.

Bola 4 yoshga to’lmaganida «bola» rejimiga o’tish maqsadga muvofiqdir.

1530cookie-checkKoma Glazgo bo’yicha shkalasi