Tag Archives: Jigar sirrozi

Чайлд – Пью ( Chayld-Pyu , Child-Pugh ) shkalasi bo’yicha jigar sirrozida o’lim ko’rsatkichini baholash

Jigar sirrozi bilan og’rigan bemorlarda aniqroq prognoz qilish uchun MELD yoki MELD-Na shkalasidan foydalanish tavsiya etiladi.

Билирубин (общий), мкмоль/л


Альбумин, г/л


МНО [XNN]


Асцит


Энцефалопатия5 ball
A sinf
Hayot davomiyligi: 15-20 yil
Qorin bo`shlig`idagi operatsiyalarda operatsiyadan keyingi o`lim: 10%

Ushbu hisoblagich haqida

Chayld-Pyu shkalasi bo’yicha jigar sirrozida o’lim prognozi (Child-Pugh)

Formula

Baholash quyidagi parametrlar bo’yicha amalga oshiriladi:

Ko’rsatkich 1 BALL 2 BALL 3 BALL
Umumiy bilirubin, mkmol/l <34.2 34.2-51.3 >51.3
Qon zardobidagi albumin, g/l >35 28-35 <28
МНО ( XNN ) <1.7 1.7-2.2 >2.2
Асцит ( Assit ) Yo’q Yengil O’rta yoki og’ir
Ensefalopatiya bosqichi 0 1-2 3-4

Ensefalopatiya bosqichlari ( FDA bo’yicha)

  • 0 daraja: aniq ong; shaxsga, vaqtga, makonga yo’naltirilganlik; normal nevrologik holat; normal ensefalogramma
  • 1-darajali: bezovtalanish, uyqu buzilishi, asabiylashish, titroq, yozishning buzilishi
  • 2-darajali: uyquchanlik, vaqtni anglay olmaslik, asteriksis, ataksiya, sekin uch fazali to’lqinlar
  • 3-darajali: somnolensiya yoki stupor, joyga nisbatan disorientatsiya, giperrefleksiya, tortishish, sekinroq EEG to’lqinlari
  • 4-daraja: koma, EEG delta faolligi

Izoh

  • <7 ball: A sinf. Hayot davomiyligi : 15-20 yil. Qorin bo’shlig’idagi operatsiyalarda operatsiyadan keyingi o’lim: 10%.
  • ≥7 – <10 ball: B sinf. Yaqqol funktsional buzilish. Qorin bo’shlig’i operatsiyalarida operatsiyadan keyingi o’lim: 30%.
  • ≥10 ball: C sinf. Hayot davomiyligi : 1-3 yil. Qorin bo’shlig’i operatsiyalarida operatsiyadan keyingi o’lim: 82%.

Qo’shimcha ma’lumot

Kutilmaganda yuqori yoki past ball olgan bemorlar uchun natijalarni MELD ballari bilan solishtirishni o’ylab ko’ring.

 

MELD (2016) shkalasi bo’yicha jigar sirrozi bilan og’rigan bemorlarning ahvoli og’irligini baholash

Ma'lumotlarni kiriting

So'ngi 7 kun ichida 2 martadan
kam bo'lmagan dializ _

Kreatinin, mkmol/l
Biliribin, mkmol/l
XNN [МНО]
(Xalqaro Normallashtirilgan Nisbat)
Natriy, mmol/l
Glyukoza miqdori 6.67 mmol/l dan yuqori bo'lganda giperglikemiya darajasiga qarab natriy miqdorini moslashtirish kerak.

Ushbu hisoblagich haqida

MELD shkalasi bo’yicha jigar sirrozi bilan og’rigan bemorlarning ahvoli og’irligini baholash

Formula

Baholash quyidagi parametrlarga muvofiq amalga oshiriladi:

MELD shkalasi (asl) MELD (i) = (0.957 * ln (plazmadagi kreatinin, mg / dl * 88.41) + 0.378 * ln (plazmadagi bilirubin, mg / dl * 117.1042) + 1.120 * ln (XNN) + 0.643) * 10 (agar oxirgi 7 kun ichida gemodializ kamida ikki marta o’tkazilsa, kreatinin 4,0 mg / dl)

Natriy uchun MELD shkalasi (2016) = MELD (asl) + 1.32 * (137-natriy) – [0.033 * MELD (asl) * (137-plazmadagi natriy)]

1 – kreatininning konversiya koeffitsienti mg / dL dan mmol / L gacha

2 – bilirubinning konversiya koeffitsienti mg / dL dan mmol / L gacha

1 mg / dL dan kam qiymatlar (<88.4 mkmol / L kreatinin va <17.104 mkmol / L bilirubin) 1 jarohati bilan olinadi.

So’nggi 7 kun ichida kamida ikkita gemodializ seansini o’tkazishda kreatinin darajasi 4 mg / dL (353,6 mkmol / L) ga teng olinadi.

 

Natija

MELD shkalasi bo’yicha ballar soni va 3 oy ichida o’lim:

40 va undan ortiq – o’lim darajasi 71,3%
30-39 – 52,6% o’lim
20-29 – 19,6% o’lim
10-19 – 6,0% o’lim
<9 – 1,9% o’lim

Qo’shimcha ma’lumot

2016 yil yanvar oyida MELD shkalasi o’zgartirildi. Hozirgi vaqtda u qon zardobidagi natriy miqdorini ham o’z ichiga oladi. OPTN tadqiqotiga qarang.