Tag Archives: Tana massasi normasi

Ideal tana vaznini hisoblash – Devine usuli bo’yicha

Jinsingiz va bo'yingizni kiriting.
Ideal vazn

Ushbu hisoblagich haqida

Ideal tana vaznini Devine usuli bo’yicha hisoblaydi

Formula

Ideal tana vaznini hisoblash Devine usuli formulasi:

Erkaklar: TMI=50+2.3*(0.394*bo’y (sm)-60);

Ayollar: TMI=45.5+2.3*(0.394*bo’y (sm)-60).