Tag Archives: Tana yuzasini hisoblash

Tana yuzasini hisoblash (turli usullar bo’yicha)

Ma'lumotlarni kiriting

Vazn, kg :
Bo'y, sm :

Dorini miqdorlash (ixtiyoriy)

Miqdorlash birligini ko'rsating
Miqdor mg m2tana yuzasiga

Ushbu hisoblagich haqida

Dyu Bua va Dyu Bua, Mosteller, Haycock, Costeff formulalari bo’yicha tana sirtini hisoblash, shuningdek tana yuzasiga dori dozalarini hisoblash.

Formulalar

Du Bois D., Du Bois E. F. (1916)

TY(m2) = 0.007184 x bo’y (sm)0.725 x vazn (kg)0.425

Mosteller R. D. (1987)

TY(м2) = 0.016667 x bo’y (sm)0.5 x vazn (kg)0.5

Haycock, G. B., Schwartz G. J., Wisotsky D. H. (1978)

TY(m2) = 0.024265 x bo’y (sm)0.3964 x vazn (kg)0.5378

Costeff H. (1966)

TY(m2) = (4 x vazn (kg) + 7)/(90 + vazn (kg))

TY – Tana Yuzasi

Qo’shimcha ma’lumot

Tana sirtining yoshga qarab o’rtacha populyatsion qiymatlari
Yosh guruhi TY, m2
Chaqaloqlar 0.25
2 yoshgacha 0.5
9 yosh 1.07
10 yosh 1.14
12 – 13 yosh 1.33
Erkaklar 1.9
Ayollar 1.6

Costeff formulasi faqat bolalarda qo’llanilishi kerak, chunki formulalar faqat shu populyatsiyada tasdiqlangan. Hisoblash uchun faqat tana og’irligi talab qilinadi.

1990 yildan 1998 yilgacha EORTC bo’yicha 3000 bemorda tana sirtining o’rtacha maydoni 1,73 m2 ni tashkil etdi.

2005 yilda Buyuk Britaniyada saraton kasalligi bilan kasallangan 3613 kishini o’tkazgan statistik tadqiqotlar natijalariga ko’ra o’rtacha tana yuzasi 1,79 m2 ni tashkil qilgan. Ular orasida – ayollar uchun: 1,71 m2, erkaklar uchun: 1,91 m2.