Tag Archives: Dorini vena ichiga tomchilab yuborish tezligini hisoblash

Dorini vena ichiga tomchilab yuborish tezligini hisoblash

Infuzion eritma hajmi va yuborilish vaqti

Ushbu hisoblagich haqida

*Dorini vena ichiga tomchilab yuborish tezligini hisoblaydi.

Formula

Hisoblash quyidagi formulaga asosan amalga oshiriladi :

1 daqiqada yuborilishi kerak tomchilar v = V*20/t,

Bu yerda V – eritma hajmi millilitrda, t – vaqt daqiqada, 20 – 1 millilitrdagi o’rtacha tomchilar miqdori , v – 1daqiqada yuborilishi kerak bo’lgan tomchilar.