Tag Archives: bolalar

Bolalarda sutkalik suyuqlik ehtiyojini hisoblash

Maydonlarni to'ldiring :Eksikoz darajasini aniqlashHisoblagich haqida

Og’irligi 54 kg gacha bo’lgan bolalarda kunlik suyuqlik ehtiyoji miqdorini hisoblaydi.

Formula

Baholash quyidagi parametrlar bo’yicha amalga oshiriladi:

Qo’llovchi suyuqlikni hisoblash (QS)

Yoshi 1 oy 1-2 oy 2-3 oy 3-4 oy 4-6 oy
QS ml/kg sutkada 140 130 120 110 100
Vazn kg 7 8 9 10 11 12
QS ml 630 714 793 897 959 1038
Vazn kg 13 14 15 16 17 18
QS ml 1115 1191 1269 1339 1411 1481
Vazn kg 19 20 21 22 23 24
QS ml 1550 1618 1684 1749 1812 1875
Vazn kg 25 26 27 28 29 30
QS ml 1955 1994 2051 2108 2163 2217
Vazn kg 31 32 33 34 35 36
QS ml 2269 2304 2343 2380 2450 2484
Vazn kg 37 38 39 40 41 42
QS ml 2516 2561 2604 2640 2677 2713
Vazn kg 43 44 45 46 47 48
QS ml 2748 2781 2812 2844 2882 2899
Vazn kg 49 50 51 52 53 54
QS ml 2925 2950 2973 2995 3035 3046

STS (suvsizlanishni to’ldiruvchi suyuqlik), ml/kg

Yosh Yengil O’rta Yaqqol
6 oydan kichik 50 75 100
6-12 oylik 50 60 80
1 yoshdan katta 35 50 65

PYS (patologik yo’qotishlarda suyuqlik), ml/kg

  • gipertermiya: 37 C dan yuqori har bir daraja uchun kuniga 10 ml / kg
  • 12 soat ichida diareya:  yengil – 10 ml/kg. ko’p – 30 ml / kg.
  • hansirash: me’yordan yuqori bo’lgan har 20 nafas uchun 15 ml / kg.
  • ichak parezi: kuniga 2-daraja-20 ml / kg 3-daraja – kuniga 40 ml / kg

Qo’llovchi suyuqlik cheklanishi

Shishlar vaqtida qo’llovchi suyuqlik 25% ga kamayadi

Suyuqliklarning umumiy hajmi:

  • Eksikozsiz: QS+PYS
  • Eksikoz bilan: QS+STS+PSY
  • 1 sutkada: QS+PYS+2/3STS
  • 2 sutkada: QS+PYS+1/3STS

Qo’shimcha maʼlumot

Giperpnoe holatida hajmni hisoblash uchun yoshga xos nafas olish tezligi normalarining o’rtacha qiymatlari ishlatilgan: 5 yoshgacha – daqiqasiga 35, 5 yoshdan 9 yoshgacha – daqiqasiga 26, 9 yoshdan 12 yoshgacha – daqiqasiga 21. , 12 yoshdan katta – daqiqada 18.