Tag Archives: Child Pugh

Чайлд – Пью ( Chayld-Pyu , Child-Pugh ) shkalasi bo’yicha jigar sirrozida o’lim ko’rsatkichini baholash

Jigar sirrozi bilan og’rigan bemorlarda aniqroq prognoz qilish uchun MELD yoki MELD-Na shkalasidan foydalanish tavsiya etiladi.

Билирубин (общий), мкмоль/л


Альбумин, г/л


МНО [XNN]


Асцит


Энцефалопатия5 ball
A sinf
Hayot davomiyligi: 15-20 yil
Qorin bo`shlig`idagi operatsiyalarda operatsiyadan keyingi o`lim: 10%

Ushbu hisoblagich haqida

Chayld-Pyu shkalasi bo’yicha jigar sirrozida o’lim prognozi (Child-Pugh)

Formula

Baholash quyidagi parametrlar bo’yicha amalga oshiriladi:

Ko’rsatkich 1 BALL 2 BALL 3 BALL
Umumiy bilirubin, mkmol/l <34.2 34.2-51.3 >51.3
Qon zardobidagi albumin, g/l >35 28-35 <28
МНО ( XNN ) <1.7 1.7-2.2 >2.2
Асцит ( Assit ) Yo’q Yengil O’rta yoki og’ir
Ensefalopatiya bosqichi 0 1-2 3-4

Ensefalopatiya bosqichlari ( FDA bo’yicha)

  • 0 daraja: aniq ong; shaxsga, vaqtga, makonga yo’naltirilganlik; normal nevrologik holat; normal ensefalogramma
  • 1-darajali: bezovtalanish, uyqu buzilishi, asabiylashish, titroq, yozishning buzilishi
  • 2-darajali: uyquchanlik, vaqtni anglay olmaslik, asteriksis, ataksiya, sekin uch fazali to’lqinlar
  • 3-darajali: somnolensiya yoki stupor, joyga nisbatan disorientatsiya, giperrefleksiya, tortishish, sekinroq EEG to’lqinlari
  • 4-daraja: koma, EEG delta faolligi

Izoh

  • <7 ball: A sinf. Hayot davomiyligi : 15-20 yil. Qorin bo’shlig’idagi operatsiyalarda operatsiyadan keyingi o’lim: 10%.
  • ≥7 – <10 ball: B sinf. Yaqqol funktsional buzilish. Qorin bo’shlig’i operatsiyalarida operatsiyadan keyingi o’lim: 30%.
  • ≥10 ball: C sinf. Hayot davomiyligi : 1-3 yil. Qorin bo’shlig’i operatsiyalarida operatsiyadan keyingi o’lim: 82%.

Qo’shimcha ma’lumot

Kutilmaganda yuqori yoki past ball olgan bemorlar uchun natijalarni MELD ballari bilan solishtirishni o’ylab ko’ring.